PACKAGING SOLÀ S.L.U., adreça C / Camí del Fons, 2 Sant Hilari Sacalm 17403 (Girona) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de www.ctsola.com.

Amb els límits establerts a la llei, www.ctsola.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de www.ctsola.com estan elaborades per professionals de la comptabilitat i l'auditoria degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a www.ctsola.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de www.ctsola.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.ctsola.com no pot controlar. Per tant, www.ctsola.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.ctsola.com o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.ctsola.com.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que www.ctsola.com ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de PACKAGING SOLÀ S.L.U. con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en info@ctsola.com

PACKAGING SOLÀ S.L.U., dirección C/ Camí del Fondo, 2 Sant Hilari Sacalm 17403 (Girona) no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de www.ctsola.com.

Con los límites establecidos en la ley, www.ctsola.com no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.

Los contenidos e información de las páginas de Internet de www.ctsola.com están elaboradas por profesionales de la contabilidad y la auditoría debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a www.ctsola.com ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de www.ctsola.com pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que www.ctsola.com no puede controlar. Por lo tanto, www.ctsola.com no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de www.ctsola.com o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de www.ctsola.com.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.ctsola.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PACKAGING SOLÀ S.L.U. amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en info@ctsola.com